29 ноември, 2022
Устойчив транспорт
НачалоАвтобусиMAN ще пести ресурси с вторично използване и рециклиране на батерии

MAN ще пести ресурси с вторично използване и рециклиране на батерии

MAN Truck & Bus вижда най-голям потенциал за щадящо климата задвижване в електрическите задвижвания с батерии. И въпреки че пазарът на градски автобуси с електрическо задвижване, а в бъдеще и на камиони, тепърва се развива в Европа, базираният в Мюнхен производител на товарни автомобили вече работи по стратегията за последващо използване на своите батерии. Целта е на първо място да се удължи животът на батериите, а ако това вече не е възможно, да се рециклират съдържащите се в тях суровини.

Започна трансформацията на индустрията за търговски превозни средства към задвижвания с нулеви емисии. Електрическите задвижвания с батерии ще бъдат ключовата технология на бъдещето. Ще са необходими обаче още няколко години, преди тези BEV (Battery Electric Vehicles) да станат норма по пътищата – а не изключение. В сектора на товарните автомобили MAN Truck & Bus понастоящем очаква, че през 2030 г. делът на електрическите камиони ще бъде 60% в приложенията за дистрибуция и 40% в транспорта на дълги разстояния. Електрификацията на градските автобуси започна по-рано, като MAN очаква до 2025 г. 50% от продажбите да бъдат с електрически задвижвания. Тези прогнози показват, че индустрията за търговски превозни средства е едва в началото на електрификацията. Поради това броят на батериите, чийто експлоатационен срок в превозните средства е изтекъл, ще достигне индустриални нива едва след около 10 до 15 години.

Въпреки това MAN вече работи по разработването на стратегия за това как ценните батерии могат да бъдат използвани по ресурсоспестяващ начин във вторични приложения. Анализът започва с първия живот на батерията в превозното средство: Тук фокусът е върху обучението на клиентите да управляват, зареждат и използват автомобилите така, че натоварването на батерията да бъде сведено до минимум. Това може значително да увеличи експлоатационния живот на батерията. Ако части от акумулаторната батерия претърпят повреда по време на употреба, напр. отделни модули престанат да функционират, като първа мярка се планира ремонт на батерията. След това акумулаторът може да се използва отново в превозното средство.

Батериите, които се връщат в MAN след употреба в превозното средство, се анализират интензивно. В случай че акумулаторните батерии не могат повече да се използват като т.нар. тягови батерии, те се пренасочват към вторични приложения. Понастоящем съществуват три възможности за това: втора употреба в превозното средство след заводски ремонт (втора употреба), втори живот на батерията (втори живот), например като буферно хранилище на слънчеви или вятърни електроцентрали, и накрая, възстановяване на суровини за нови батерии в смисъл на рециклиране.

Понастоящем MAN работи с различни партньори и Университета в Касел по реални проекти, за да оцени дали използваните батерии за камиони са подходящи за стационарни системи за съхранение. За тази цел около 120 акумулаторни пакета за камиони с енергийно съдържание от 18,6 kWh на пакет се предават на производител на системи за съхранение. Батерийните пакети произхождат от първото полево изпитване с батерийно-електрически камиони за дистрибуция от MAN, което започна в Австрия през 2018 г. и продължи три години. Партньор по проекта по това време беше Съветът за устойчива логистика (CNL).

В настоящия проект фокусът е върху системите за съхранение на енергия за промишлени предприятия (напр. спестяване на пикове, средства за балансиране на пикове на зареждане). Тук ще бъдат оценени техническите и бизнес изискванията за системите за съхранение на енергия от втория живот. По-специално, целта е да се получат изводи в областта на безопасността, производителността на батериите и оставащите цикли на зареждане на батериите. Освен това се планира да се дефинира възможен пилотен проект за система за съхранение на втори живот, базирана на батерии MAN от първия изцяло електрически градски автобус Lion’s City серия E.

Рециклирането влиза в действие след изтичане на втория живот на батериите или в случай, че батериите вече не са подходящи за съхранение след използване на превозното средство или след инцидент. Заявената цел на MAN е да се постигне затворен цикъл за суровините за батерии – от люлката до люлката. Целта е суровините, възстановени от партньорите за рециклиране, като никел, манган, кобалт или литий, да се използват в новото производство на батерии. Понастоящем процентът на рециклиране е повече от 70 % спрямо теглото на батерията.

За рециклиране MAN предпочита механичен процес, последван от хидрометалургична обработка. Ценните суровини се извличат от батерията чрез механичен и хидрометалургичен процес. MAN е част от мрежата за рециклиране на Volkswagen Group с партньори за рециклиране в цяла Европа.

ИзточникMAN Truck & Bus
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари