27 ноември, 2022
Устойчив транспорт
НачалоЛогистикаРегистрации на търговски превозни средства: -17,6% през деветте месеца до 2022 г.;...

Регистрации на търговски превозни средства: -17,6% през деветте месеца до 2022 г.; -6,6% през септември

Общо нови търговски превозни средства

През септември 2022 г. регистрациите на нови търговски превозни средства в целия ЕС отново намаляха, отбелязвайки петнадесето поредно месечно понижение. Въпреки силното възстановяване на регистрациите на товарни автомобили, общите продажби на търговски превозни средства се свиха с 6,6% до 133 880 единици, повлечени от негативните резултати в сегмента на вановете. С изключение на Испания (+0,1 %), всички основни пазари в ЕС отбелязаха спад: Франция (-11,0 %), Италия (-10,7 %) и Германия (-3,1 %).

През първите три тримесечия на 2022 г. продажбите на търговски превозни средства в ЕС остават на отрицателна територия (-17,6%), като възлизат на близо 1,2 млн. единици. И четирите най-големи пазара в региона отбелязаха отрицателни резултати, като най-силен спад бе регистриран в Испания (-23,0%).

Нови лекотоварни автомобили (LCV) с тегло до 3,5 т

През септември регистрациите на нови лекотоварни автомобили в ЕС намаляха с 11,3% до 105 790 единици. Тази негативна тенденция бе отразена в слабото представяне на четирите ключови пазара в региона, които претърпяха спад: Италия (-13,5%), Франция (-12,3%), Германия (-7,2%) и Испания (-3,5%).

През деветте месеца на 2022 г. регистрациите на нови ванове в ЕС са се свили с 21,2% в сравнение със същия период преди една година. С изключение на Кипър (+6,4%) и Словакия (+0,2%), всички пазари в ЕС отбелязаха спад, включително четирите основни: Испания (-27,7%), Франция (-22,4%), Германия (-18,9%) и Италия (-12,4%).

Нови тежкотоварни автомобили (HCV) с тегло 16 т и повече

Септемврийските регистрации на нови тежкотоварни автомобили в ЕС бяха силни, като сегментът се подобри с 21,0%, тъй като всички пазари в региона – с изключение на Португалия (-35,7%) – отбелязаха солиден ръст. Особено страните от Централна Европа дадоха силен тласък на ръста през миналия месец, като дори регистрираха трицифрен процентен ръст в Хърватия (+173,5%) и Литва (+154,2%).

От януари до септември 2022 г. регистрациите на нови тежкотоварни автомобили са се увеличили с 4,6% и са достигнали 188 067 единици, продадени в Европейския съюз. Двата последователни положителни резултата през август и септември спомогнаха за подобряване на резултатите от началото на годината. В резултат на това три от четирите ключови пазара на ЕС се представиха по-добре, отколкото преди една година, като единствено Германия отбеляза лек спад (-0,8%).

Нови средни и тежки търговски превозни средства (MHCV) над 3,5 т

Регистрациите на нови средни и тежки камиони в ЕС се увеличиха с 18,3% през септември. С изключение на Португалия (-32,6 %), всички пазари в региона имат положителен принос за общия ръст, включително четирите основни: Испания (+22,8%), Германия (+11,9%), Франция (+3,0%) и Италия (+3,0%).

През деветте месеца на годината новите камиони, продадени в Европейския съюз, нараснаха с 1,5 %, като печалбите, отчетени през последните два месеца, доведоха кумулативния резултат до положителна стойност. Страните от Централна Европа в голяма степен допринесоха за този положителен резултат (+9,6%). От друга страна, сред четирите основни западноевропейски пазара само Испания отбеляза ръст (+10,3%).

Нови средни и тежки градски и туристически автобуси (MHBC) над 3,5 т

През септември 2022 г. регистрациите на нови градски и туристически автобуси в ЕС остават без промяна (-0,1%) с 2 370 продадени единици. Четирите най-големи пазара в региона отбелязаха смесени резултати. Франция отбеляза най-рязък спад (-19,6%), следвана от Германия (-5,4%). Италия, от друга страна, отбеляза значителен ръст (+32,0%).

Досега през 2022 г. регистрациите на нови автобуси са намалели с 4,8 % до 20 457 единици. Сред четирите основни пазара на ЕС Испания е единственият, който отбелязва ръст (+29,3%). За разлика от тях Германия (-22,5%), Франция (-14,9%) и Италия (-9,4%) претърпяха значителен спад.

ИзточникACEA
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари