29 септември, 2022
Устойчив транспорт
НачалоТехнологииKnorr-Bremse на IAA TRANSPORTATION 2022 - Водещ разработчик на системи и силен...

Knorr-Bremse на IAA TRANSPORTATION 2022 – Водещ разработчик на системи и силен партньор в производството на автомобили

Устойчиви продуктови иновации и надеждни системни решения, които ясно се фокусират върху автоматизацията и електрификацията на търговските превозни средства: Това е, което Knorr-Bremse, световен лидер на пазара на спирачни системи и други системи за железопътни и търговски превозни средства, обещава да покаже на посетителите на IAA TRANSPORTATION. В съответствие със слогана “Задвижвани за създаване на най-добрите решения”, програмата на търговския панаир на Knorr-Bremse включва интензивно техническо отразяване и мултимедийни демонстрации на модерни технологии за асистирано и автоматизирано шофиране, електронна мобилност, устойчивост, безопасност на движението и пътищата, както и свързаност. Търговското изложение IAA TRANSPORTATION ще се проведе в Хановер, Германия, на 20-25 септември 2022 г. Щандът на Knorr-Bremse се намира в зала 12 (щанд C21).

За Бернд Шпис, член на Изпълнителния съвет на Knorr-Bremse AG и отговарящ за подразделението Системи за търговски превозни средства, международното търговско изложение представлява важен форум за дискусии: “Транспортната индустрия като цяло претърпява забележителна трансформация, която бързо се ускорява. Според нас безопасността на движението, автоматизираното шофиране, електронната мобилност и свързаността са най-значимите тенденции в сектора на търговските превозни средства. Тази трансформация поставя големи предизвикателства както пред производителите на търговски превозни средства, така и пред операторите на автопаркове – и като водещ системен партньор ние се стремим да се справим с тези предизвикателства в тясно сътрудничество с производителите на оригинално оборудване. В случая с критичните за безопасността продукти нашият опит се състои в разработването на системни решения, които се отличават с превъзходната си функционалност, ефективност, надеждност и устойчивост, като добавят значителна стойност за нашите клиенти. Това се отнася и за автоматизираното шофиране и електронната мобилност, защото искаме да помогнем на нашите клиенти да създадат търговски превозни средства и бизнес модели, които да са устойчиви на бъдещето. Очакваме с нетърпение отново да можем да представим лично нашите решения на клиентите си на IAA TRANSPORTATION.

Непрекъснатото подобряване на безопасността на движението винаги е било един от основните приоритети на Knorr-Bremse. Тази основна компетентност е необходима и за овладяването на автоматизираното шофиране и електронната мобилност. Не на последно място, благодарение на десетилетията опит и експертни познания в областта на критичните за безопасността системи, Knorr-Bremse е в изключителна позиция да се включи в тези индустриални тенденции и бързо да изгради пазарен дял и в двете. Тези ключови технологии, разбира се, ще бъдат представени на щанда на Knorr-Bremse на търговския панаир.

Усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) и високоавтоматизирано шофиране

Десетилетията на непрекъсната и непрекъсната разработка на системи за контрол на спирачките и системи за подпомагане на водача превърнаха Knorr-Bremse във водещ доставчик на системи за подобряване на динамиката на товарните автомобили – за което свидетелстват милионите системи, които понастоящем са в експлоатация, и милионите доволни водачи, които ги използват на пътя всеки ден. Knorr-Bremse вече предлага новаторски, надеждни решения, които могат например да идентифицират и класифицират уязвимите участници в движението. Системите за подпомагане на водача на Knorr-Bremse надеждно и своевременно предупреждават водачите на товарни автомобили за потенциални рискове. Сред тях са например асистентът за мъртвата зона (за разпознаване на велосипедисти при завиване на превозните средства), информационната система при потегляне (MOIS: предупредителна система за избягване на сблъсъци при потегляне) и разпознаването на пътни знаци.

Чрез прилагането на този дългогодишен опит в областта на критичните за безопасността системи Knorr-Bremse също така непрекъснато напредва в разработването на системи за автоматизирано шофиране – чак до високоавтоматизирано шофиране (HAD). Крайната цел е напълно автономни превозни средства без водач. На изложението IAA TRANSPORTATION Knorr-Bremse ще представи широк модулен подход към безотказно работещи и критични за безопасността системи, основан на задълбочено системно овладяване на съответните хардуерни и софтуерни решения. Портфолиото се простира от решения за маневриране с минимален риск (довеждане на превозното средство до безопасно спиране при отказ на основната спирачна система) до решения за завършване на мисията (позволяващи на превозното средство да продължи да се движи безопасно въпреки множество откази в система, свързана с безопасността) за нива на HAD, равни или по-високи от ниво 4 – включително спирачни, кормилни и захранващи системи. В тези решения пионерските интелигентни конструкции за резервиране осигуряват безотказно функциониране на ключовите подсистеми. Водеща роля играе и еволюцията на новата глобална скалируема система за управление на спирачките (GSBC) на Knorr-Bremse в безотказна, високодостъпна спирачна система (rGSBC).

Партньор за разработване на решения за преминаване към електрически търговски превозни средства, предлагащ широка гама от ефективни и мащабируеми технологии

Електромобилността ще промени из основи архитектурата на търговските превозни средства и системите, необходими за тяхното управление. Това вече предоставя многобройни възможности за създаване на ефективни, мащабируеми технологии, които също така отговарят на все по-строгите стандарти за безопасност на продуктите. Knorr-Bremse ще работи с клиентите си за проучване на съвместни концепции за научноизследователска и развойна дейност, като същевременно мисли в перспектива, за да разработи подходящи технически решения и бизнес модели за електрифицираното бъдеще. Подразделението за системи за търговски превозни средства на Knorr-Bremse вече разработва много нови продукти, които отговарят на изискванията на електрическите търговски превозни средства, като същевременно допринасят за мисията “Нулеви емисии” както на производителите на превозни средства, така и на Knorr-Bremse. За да влияе проактивно върху тази трансформация, Knorr-Bremse създаде eCUBATOR® – звено за иновации в областта на електронната мобилност на компанията. От февруари 2020 г. експертите на звеното работят върху иновативни, интелигентни решения за електрически задвижвани търговски превозни средства. Като част от тази промяна на парадигмата Knorr-Bremse се стреми да адаптира съществуващото си продуктово портфолио и да дефинира нови продуктови области. На изложението IAA TRANSPORTATION Knorr-Bremse ще представи готови за пазара продукти от пътната карта за е-мобилност на Групата, като например системата за електрическо сервоуправление (EPS), ротационните лопаткови и винтови електрически компресори, радиалната дискова спирачка SYNACT® и електромеханичния блок за смяна на предавките eGSU. Други енергоефективни и безопасни иновации от новата продуктова гама включват системата за електрическо управление на движението на превозното средство (eVMC) и системата за управление на излишната мощност (rPMS).

Устойчивост: Постоянният принос на Knorr-Bremse към опазването на околната среда и декарбонизацията

На изложението IAA TRANSPORTATION Knorr-Bremse ще предложи на заинтересованите страни цялостен преглед на своите корпоративни и продуктови дейности в подкрепа на устойчивото развитие. Опазването на климата в частност е основен стратегически приоритет. През 2021 г., в съответствие със Стратегията на Групата за климата до 2030 г., Knorr-Bremse постигна въглеродна неутралност във всички обекти на Групата. Knorr-Bremse е на път да постигне и втората си ключова цел по отношение на климата: да намали наполовина въглеродните емисии до 2030 г. Амбициозните инициативи на Knorr-Bremse за опазване на климата включват, разбира се, и системното повишаване на устойчивостта на продуктите. Разработени в съответствие с принципите на EcoDesign, технологиите и решенията на Knorr-Bremse спомагат за декарбонизацията на индустрията за търговски превозни средства. На изложението IAA TRANSPORTATION тези въпроси ще бъдат разгледани и чрез продуктови презентации на множество интерактивни точки за контакт. Типични примери са е-компресорите на Knorr-Bremse, системата за активно освобождаване на супортите (ACR) – концепция, която има значителен принос за намаляване на разхода на гориво – както и портфолиото на Knorr-Bremse за регенериране под марката EconX®.

Технологии с бъдеще за подобряване на пътната безопасност: нови модели дискови спирачки и системи за управление на спирачките за камиони, автобуси и ремаркета

Възможността да се разчита на безопасна експлоатация е един от ключовите принципи, залегнали в основата на ефективния транспорт и модерната логистика. Вече повече от 115 години Knorr-Bremse е основна движеща сила за пътната безопасност и безопасността на движението. Сега Knorr-Bremse предприема следващите стъпки към осъществяване на визията “Нула произшествия”, като преминава към широкообхватна продуктова офанзива. Ключовите продукти в тази кампания включват модулната фамилия дискови спирачки SYNACT®, от която ще бъдат показани радиалните и аксиалните решения SYNACT® Compact, както и системата за глобално мащабируемо управление на спирачките (GSBC). Последната ще играе водеща роля като градивен елемент във функциите за автоматизирано шофиране за бъдещите поколения търговски превозни средства. Освен EPS, Knorr-Bremse ще представи на IAA TRANSPORTATION и усъвършенстваната система за хибридно сервоуправление (Advanced Hybrid Power Steering – AHPS) за наслагване на въртящия момент. Тя е разработена, за да отговаря на изискванията на ADAS/HAD до и включително приложения за работа при отказ. Ще бъде представена и най-новата технология за ремаркета, която има за цел да демонстрира какво е възможно сега по отношение на управлението на спирачките и шасито (например под формата на дискови спирачки NexTT с намалено тегло и EBS за ремаркета iTEBS X), както и в областта на асистирането на водача за ремаркета.

ИзточникKnorr-Bremse
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари