7 октомври, 2022
Устойчив транспорт
НачалоЛогистикаРегистрациите на търговски превозни средства с понижение от 20,3% през първата половина...

Регистрациите на търговски превозни средства с понижение от 20,3% през първата половина на 2022 г.

Общо нови търговски превозни средства

През юни 2022 г. регистрациите на търговски превозни средства в ЕС са се сринали с 22,5% в сравнение с юни 2021 г., наброявайки 144 210 единици. Този спад се дължи главно на спада в продажбите на нови ванове (този сегмент представлява 80% от общия брой регистрации на търговски превозни средства), който компенсира ръста в регистрациите на камиони. Четирите най-големи пазара в ЕС претърпяха двуцифрени загуби: Испания (-26,9%), Германия (-26,1%), Италия (-21,3%) и Франция (-20,9%).

През първата половина на 2022 г. регистрациите на търговски превозни средства в Европейския съюз отстъпиха ( 20,3%), тъй като повечето пазари в ЕС отбелязаха спад, включително четирите най-големи: Испания ( 30,4%), Франция (-22,1%), Германия (-18,8%) и Италия (-10,3%).

Нови лекотоварни автомобили (LCV) с тегло до 3,5 т

Регистрациите на лекотоварни автомобили в ЕС отбелязаха нов спад през юни (-26,8%), като бяха продадени 115 080 единици. Всички ключови пазари в региона допринесоха за слабия общ резултат, като отбелязаха спадове. Най-голяма е загубата в Испания (-32,4%), следвана от Германия (-31,6%), Италия (-25,3%) и Франция (-21,9%).

От януари до юни пазарът на нови лекотоварни автомобили в ЕС се сви с 23,9%, като достигна 653 731 единици. Негативният кумулативен резултат е отразен и на четирите ключови пазара в ЕС: Испания (-35,4%), Франция (-24,4%), Германия (-22,1%) и Италия (-11,6%).

Нови тежкотоварни автомобили (HCV) с тегло 16 т и повече

През юни регистрациите на нови тежкотоварни автомобили нараснаха с 4,6% в целия Европейски съюз, достигайки 22 482 единици. Четирите основни пазара в Западна Европа отбелязаха смесени резултати. Испания отбеляза най-голям процентен ръст (+30,8%), следвана от Италия (+10,2%). За разлика от тях Франция отбеляза спад от 8,2%. Германия, от друга страна, остана стабилна (+0,1%). Полша – която е най-големият пазар на тежкотоварни автомобили в Централна Европа – допринесе за положителните резултати на региона, като отбеляза двуцифрено увеличение (+10,4%).

През шестте месеца на 2022 г. продажбите на нови тежкотоварни автомобили в ЕС отбелязаха скромен ръст (+0,4%), възлизайки на 128 501 единици, възползвайки се от положителните резултати от последните два месеца. Въпреки това четирите основни пазара в региона показаха различни резултати. Испания и Франция отбелязаха ръст (съответно +5,9% и +2,6%), докато Германия отбеляза отрицателен ръст ( 3,3%). Италия остана без промяна в сравнение с юни 2021 г.

Нови средни и тежки търговски превозни средства (MHCV) над 3,5 т

През миналия месец сегментът на товарните автомобили нарасна с 2,2% до 26 736 единици, регистрирани в ЕС. Сред четирите основни пазара Испания отбеляза най-голямо процентно увеличение (+25,6%). В Италия увеличението е по-скромно (+5,0%). От друга страна, Франция и Германия отбелязаха загуби (съответно -10,9% и -4,2%).

През първата половина на 2022 г. регистрациите на средни и тежки търговски превозни средства в ЕС са се свили с 2,5%. С изключение на Испания (+5,1%), всички основни пазари отбелязаха спад: Германия (-7,6%), Франция (-1,5%) и Италия (-1,1%).

Нови средни и тежки градски и туристически автобуси (MHBC) над 3,5 т

През юни регистрациите на нови градски и туристически автобуси в ЕС намаляха с 8,7%. Въпреки този спад, на някои пазари в региона се наблюдава трицифрен ръст, като най-голямо увеличение е регистрирано в Португалия (+953,1%).

Досега през 2022 г. регистрациите на нови автобуси в ЕС са се увеличили с 2,8%, благодарение на силния тласък, даден през март и май. Сред четирите ключови пазара в региона Испания отбеляза най-силния резултат (+46,2%). Франция остана стабилна (+0,2%), докато Германия и Италия отстъпиха (съответно -20,5% и -10,5%).

СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари