29 септември, 2022
Устойчив транспорт
НачалоЛогистикаFit for 55: Депутатите в ЕП подкрепят стандартите за емисии на CO2...

Fit for 55: Депутатите в ЕП подкрепят стандартите за емисии на CO2 за леки автомобили и микробуси

Членовете на Комисията по околна среда подкрепят пътя към нулеви емисии на пътна мобилност през 2035 г. за новите леки и лекотоварни автомобили.

В сряда, 11 май комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) прие с 46 гласа “за”, 40 “против” и двама въздържали се своята позиция относно предложените правила за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 за нови леки и лекотоварни автомобили в съответствие с повишената амбиция на ЕС в областта на климата.

“Fit for 55” се отнася до целта на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. Предложеният пакет има за цел да приведе законодателството на ЕС в съответствие с целта за 2030 г.

В доклада членовете на ЕП изразиха подкрепата си за предложението на Комисията за постигане на нулеви емисии при автомобилната мобилност до 2035 г.

Предложените мерки включват:
премахване на механизма за стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии (“ZLEV”), тъй като той вече не изпълнява първоначалната си цел;
– доклад на Комисията за напредъка в постигането на нулеви емисии в пътната мобилност до края на 2025 г. и на годишна база след това, който да обхваща въздействието върху потребителите и заетостта, нивото на използване на възобновяема енергия, както и информация за пазара на употребявани превозни средства;
постепенно намаляване на горната граница за екоиновациите в съответствие с предложените по-строги цели (съществуващата граница от 7 г CO2/км следва да се запази до 2024 г., последвана от 5 г от 2025 г., 4 г от 2027 г. и 2 г до края на 2034 г.);
– доклад на Комисията до края на 2023 г., в който подробно се описва необходимостта от целево финансиране за осигуряване на справедлив преход в автомобилния сектор, за да се смекчат отрицателните последици за заетостта и други икономически въздействия;
– обща методология на ЕС, изготвена от Комисията до 2023 г., за оценка на пълния жизнен цикъл на емисиите на CO2 от леки автомобили и микробуси, пуснати на пазара на ЕС, както и на горивата и енергията, консумирани от тези превозни средства.

Докладчикът Jan Huitema (Renew, Нидерландия) заяви: “Този регламент насърчава производството на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Със стандартите за CO2 създаваме яснота за автомобилната индустрия и стимулираме иновациите и инвестициите за производителите на автомобили. Освен това закупуването и управлението на автомобили с нулеви емисии ще стане по-евтино за потребителите. Това е особено важно сега, когато цените на дизела и бензина продължават да растат. Този регламент прави устойчивото шофиране достъпно за всички!

Следващи стъпки

Предвижда се докладът да бъде приет по време на пленарното заседание през юни и ще представлява преговорната позиция на Парламента с правителствата на ЕС относно окончателния вид на законодателството.

Обща информация

На 14 юли 2021 г., като част от пакета “Fit for 55”, Комисията представи законодателно предложение за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 за леки автомобили и леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г., да донесе ползи за гражданите чрез по-широкото внедряване на превозни средства с нулеви емисии (по-добро качество на въздуха, икономия на енергия и по-ниски разходи за притежаване на превозно средство), както и да стимулира иновациите в областта на технологиите с нулеви емисии.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари