7 октомври, 2022
Устойчив транспорт
НачалоЛогистикаЕвропейската комисия обновява EAFO - базата данни на ЕС за инфраструктурата за...

Европейската комисия обновява EAFO – базата данни на ЕС за инфраструктурата за алтернативни горива

Европейската комисия стартира напълно обновената Европейска обсерватория за алтернативни горива (EAFO3.0). Обновената Обсерватория е по-удобна за ползване, а данните са с по-високо качество; добавена е и платформа за обмен на мнения между публичните органи. През 2022 г. EAFO постепенно ще бъде разширена, за да обхване железопътния и авиационния сектор в допълнение към вече обхванатите автомобилен и воден сектор. Ще бъде добавен и раздел с информация за потребителите.

EAFO е центърът за знания на Комисията, който съдържа богати данни за алтернативните горива в Европа. В него се събира информация за развитието на инфраструктурата за алтернативни горива, усвояването на алтернативните горива и мерките за подкрепа в държавите-членки и други европейски държави в обхвата на EAFO.

Данните, събрани от EAFO, са от съществено значение за Европейската комисия за наблюдение на прилагането на Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива (2019/94/ЕС), предложения регламент за инфраструктурата за алтернативни горива, както и на Директивата за чистите превозни средства. Тези законодателни актове са от основно значение за усилията на Комисията за декарбонизиране на транспорта, както е признато в Европейската зелена сделка и Стратегията за интелигентна и устойчива мобилност.

Вече са добавени много нови източници на данни, което позволява разширяване на обхвата на Обсерваторията, така че да обхване железопътния и авиационния сектор. Тясното сътрудничество с Евростат ще осигури още по-стабилен процес на контрол на качеството на данните. А потребителите вече могат ясно да видят кога за последен път са актуализирани страниците и графиките на EAFO, както и използваните източници на информация.

Структурата на уебсайта е изцяло преработена и опростена, за по-лесна и удобна навигация, включително на мобилни устройства. Напълно интерактивният и модулен интерфейс също така позволява на потребителите да адаптират графиките към своите нужди и да изтеглят данните в различни формати за повторна обработка. Като се вземат предвид отзивите на потребителите, броят на графиките за сравнение на държавите членки е значително увеличен и са добавени нови карти за сравнение за много категории.

По отношение на наблюдението на политиките и тяхното прилагане EAFO постепенно ще включва маркери за проследяване на напредъка за Директивата за чистите превозни средства и Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива, тъй като новото законодателство се прилага. Публичният визуализатор на карти TENtec заменя настоящата карта и ще бъде адаптиран към алтернативните горива по-късно тази година. Прегледът на картата включва алгоритъм за “анализ на пропуските”, за да се идентифицират пропуските в покритието на инфраструктурата за алтернативни горива в мрежата TEN-T – алгоритъмът също ще бъде обновен тази година. Интерактивната карта ще включва нови тематични слоеве от данни, които ще направят възможно извършването на по-сложен анализ на политиката за алтернативните горива, например чрез съпоставяне на разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива със сезонните транспортни потоци, качеството на въздуха, гъстотата на населението, енергийните мрежи и клъстерите на тежката промишленост. Тези функции следва да помогнат да се гарантира, че публичното и частното финансиране отива там, където е най-необходимо.

Новата платформа за знания за публичните органи ще бъде основната платформа за публикуване на резултатите и препоръките от Форума за устойчив транспорт (STF). Тя също така ще улесни обмена на знания относно програмите на ЕС за финансиране, свързани с алтернативните горива (например “Хоризонт Европа”, Interreg и др.).

Новият раздел с информация за потребителите ще съдържа калкулатор на общите разходи за притежание, който ще позволява на гражданите да сравняват разходите за притежание на превозно средство с двигател с вътрешно горене (ДВГ) с алтернативи с нулеви емисии. Той ще включва преглед на наличните модели електрически превозни средства и раздели за сравнение на цените на горивата и цените за зареждане.

Мониторинг на потребителите в целия ЕС относно предпочитанията и пречките по отношение на превозните средства и инфраструктурата за алтернативни горива ще бъде публикуван в раздела за потребителите на EAFO3.0 на годишна база и за първи път към края на 2022 г.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари