25 септември, 2022
Устойчив транспорт
НачалоКомпанииDaimler Truck с  увеличени продажби, приходи и нетна печалба през 2021 г.

Daimler Truck с  увеличени продажби, приходи и нетна печалба през 2021 г.

Daimler Truck успешно запази фокуса си върху работата за подобряване на общата си рентабилност през 2021 г. Компанията се възползва от цялостното икономическо възстановяване на най-важните пазари за продажби на търговски превозни средства през финансовата 2021 г. и значително увеличи продажбите си на единица продукция, приходите и нетната си печалба.

Подкрепени от цялостния значителен ръст на обема на продажбите на единица продукция, приходите на компанията се увеличиха до 39,8 млрд. евро през 2021 г. (+10% в сравнение с предходната година: 36,0 млрд. евро).

Коригираната EBIT (печалба преди лихви и данъци) значително нарасна до 2 552 млн. евро (предходната година: 657 млн. евро). Коригираната RoS на Индустриалния бизнес през 2021 г. възлезе на 6,1% спрямо коригираната RoS от 1,9% през предходната година. Свободният паричен поток на Индустриалния бизнес възлиза на 1 556 млн. евро през отчетната година (2020 г.: 1 781 млн. евро). Като цяло Daimler Truck изпълни целите за намаляване на разходите и подобряване на маржа. Едновременно с това Daimler Truck се сблъска с насрещни ветрове от ефекта, че ограниченията във веригата за доставки засегнаха предимно високодоходното портфолио от камиони на Групата в Северна Америка и Европа.

Очаквания за 2022 г.

Понастоящем Daimler Truck предполага, че икономическите условия на най-важните ни пазари ще продължат да се нормализират и че нито пандемията COVID-19, нито войната в Украйна ще окажат отрицателно въздействие върху общото развитие на пазара. Въпреки силното търсене, затрудненията в полупроводниковата индустрия и продължаващите ограничения в доставките ще продължат да оказват влияние върху продажбите главно през първата половина на годината. Като се вземат предвид двата основни региона – Северна Америка и Европа. Компанията очаква значително увеличение на приходите си на ниво група през 2022 г. до диапазона между 45,5 и 47,5 млрд. евро. По отношение на коригираната си EBIT Daimler Truck също очаква значително увеличение. По отношение на коригираната възвръщаемост н а продажбите (RoS) за индустриалния бизнес Daimler Truck очаква да излезе между 7 и 9%.

Daimler Truck предполага, че войната няма да засегне значително веригите за доставка на Daimler Truck. Еднократните разходи, произтичащи от прекратяването на дейността в Русия, ще се разглеждат извън оперативния резултат през първото тримесечие. Предвидимите в момента оперативни ефекти, като например спрения бизнес в Русия, както и понесените в момента по-високи разходи за суровини и енергия, са включени в прогнозата за 2022 г.

Когато поглеждам назад към изминалата година от гледна точка на бизнеса, мога ясно да кажа: 2021 г. беше изключителна година за Daimler Truck и аз съм много горд от това, което нашият глобален екип постигна. Въпреки насрещния вятър, дължащ се на COVID-19 и недостига във веригата за доставки, ние постигнахме финансовите си цели. На всичкото отгоре отделянето ни от Mercedes-Benz Group AG беше историческа стъпка, с която се справихме много успешно. От тази седмица ние сме горд нов член на борсовия индекс DAX. С поглед към 2022 г. ще се съсредоточим върху факторите, които имаме в свои ръце, за да разгърнем още повече потенциала си за печалба и да сме водещи в областта на устойчивия транспорт. Напълно сме ангажирани да направим първата си година като независима компания успешна за Daimler Truck.” – казва Мартин Даум, председател на Управителния съвет на Daimler Truck.

Daimler Truck подчерта амбицията си да намали разходите за НИРД и CapEx (капиталови разходи) с 15% до 2025 г. в сравнение с нивото от 2019 г., въпреки необходимостта от увеличаване на инвестициите в технологиите ZEV (превозни средства с нулеви емисии). Вследствие на това компанията стриктно прилагаше своя процес на разпределение на капитала, като се фокусира върху бъдещата възвръщаемост на капитала, както и върху амбициите за трансформация. През 2021 г. Daimler Truck вече намали разходите си за научноизследователска и развойна дейност и капиталовите разходи с 18% в сравнение с 2019 г. Намаляването на инвестициите, свързани с ICE (двигател с вътрешно горене), имаше преднина в сравнение с необходимото увеличаване на инвестициите в ZEV, поради което амбицията за намаляване с 15% остава валидна за 2025 г.

Водеща компания в транспортната индустрия – вече 125 години

Основателите на Daimler Truck поставят началото на съвременната транспортна индустрия със своите камиони и автобуси преди цели 125 години. Днес компанията е един от най-големите производители на търговски превозни средства с глобален обхват, с над 40 производствени обекта по света и приблизително 100 000 служители. Daimler Truck цели да постигне двуцифрена възвръщаемост на продажбите в индустриалния си бизнес до 2025 г., ако приемем, че пазарните условия са силни. Бизнес дейностите на Daimler Truck са структурирани в пет отчетни сегмента, за които компанията е формулирала конкретни амбиции. Например, Daimler Truck конкретно цели коригирана възвръщаемост на продажбите от 12% за сегмента Trucks North America (TN). За сегмента Mercedes-Benz (MB) целта е 10% коригирана възвръщаемост на продажбите, за сегмента Trucks Asia (TA) – 9%, а за сегмента Daimler Buses (DB) – 7,5%. С финансовите услуги като пети сегмент, компанията цели коригирана възвръщаемост на собствения капитал от 14%.

ИзточникDaimler Truck
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Нова генерация DAF | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари