4 октомври, 2022
Устойчив транспорт
НачалоКомпанииIVECO се присъединява към 27 европейски компании в дискусиите с комисаря по...

IVECO се присъединява към 27 европейски компании в дискусиите с комисаря по енергетиката на ЕС за увеличаване на производството на биометан

IVECO и 27 компании и организации от веригата за създаване на стойност на биометана представиха “Декларацията за биометан” на европейския комисар по енергетиката и обсъдиха ключовата роля и разширяването на мащаба на този възобновяем газ в енергийния микс за декарбонизиране на сектори като транспорта и промишлеността.

По време на срещата IVECO сподели своя ангажимент за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии до 2040 г. и ролята на биометана по пътя към тази цел.

IVECO беше една от 28-те водещи европейски компании и асоциации, които представиха “Декларацията за биометан” на комисаря по енергетиката на ЕС Кадри Симсон. Декларацията се застъпва за признаването на ролята на биометана в пътя на декарбонизацията като най-ефективния, достъпен, мащабируем и устойчив газ, който е на разположение днес. В нея се подчертава колективната амбиция на подписалите я страни да увеличат приложението на биометана в Европа до поне 350 TWh (33 млрд. m3) до 2030 г. – потенциалът, оценен от Европейската комисия в задълбочения анализ в подкрепа на съобщението “Чиста планета за всички” (2018 г.).

Европейският комисар по въпросите на енергетиката прие Декларацията за биометана, като подчерта важната роля на възобновяемия газ за декарбонизирането на сектори като транспорта, промишлеността и отоплението на жилища, за изграждането на по-устойчива енергийна система и за намаляване на енергийната зависимост.

Подписалите декларацията изразиха желанието си да мобилизират веригата за създаване на стойност на биометан, за да популяризират ползите и възможностите му, и да си сътрудничат с националните и европейските политици и други заинтересовани страни, за да осигурят необходимата подкрепа за общоевропейското разширяване и използване на този възобновяем газ.

Джандоменико Фиорети, директор “Бизнес развитие на алтернативни двигатели”, коментира: “Срещата с европейския комисар Кадри Симсън беше много положителна и показа, че пътят на IVECO за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2040 г. е в пълно съответствие с целите и плановете за действие на Европейския съюз. Споделяме мнението, че декарбонизацията изисква енергиен микс, в който биометанът и водородът играят централна роля, и че всички участници от веригата за създаване на стойност на биометан трябва да обединят усилията си, за да подкрепят развитието на тази технология и на необходимата инфраструктура, както и да създадат условия за широкото ѝ разпространение. С оглед на доказаната изключителна декарбонизираща способност на биометана е абсолютно необходимо ролята на биометана за постигане на целите за CO2 за тежкотоварния транспорт да бъде официално призната.

IVECO е пионер в областта на устойчивите транспортни решения и с повече от 25-годишен опит днес е лидер в индустрията за газова мобилност с повече от 40 000 продадени автомобила. Тя обяви ангажимента си да постигне нулеви въглеродни емисии до 2040 г. – 10 години по-рано от амбициозните цели на ЕС за неутралност по отношение на климата – чрез постепенното въвеждане на алтернативно задвижване.

Пътят на IVECO към декарбонизация на тежкотоварния транспорт предвижда енергиен микс, основан на мисията на клиента и продуктовата гама, базиран на биометан, технологиите за електрически превозни средства с батерии (BEV) и електрически превозни средства с горивни клетки (FCEV). Това е в съответствие с новия енергиен пакет на Европейската комисия, който има за цел да улесни внедряването на възобновяеми газове чрез разпределителните мрежи, да създаде пазарни правила за водорода и да осигури справедлив и икономически ефективен преход.

По-специално, в енергийния пакет се очаква да бъдат предприети действия за създаване на условия, разширяване и максимално увеличаване на наличността на биометан, както и за осигуряване на достъпност чрез хармонизиране на разпоредбите на пазарите на ЕС, което IVECO разглежда като ключов фактор за увеличаване на биометана и постигане на целите за декарбонизация. Позицията на комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон също съвпада с мнението на IVECO, че всички заинтересовани страни по веригата на стойността трябва да обединят усилията си в подкрепа на развитието на технологията, за да се реализира и постигне потенциалът на биометана, подчертан в декларацията.

ИзточникIVECO
СВЪРЗАНИ СТАТИИ
- Реклама -
Контакти | Турботракс България (turbotrucks.bg)

Най-четени

Последни коментари