ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕКЛАМА


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНЕРИТЕ

Банери, получени като готови за публикуване файлове

  • Графични файлове във формат GIF, JPG, PNG.
  • Размер на файла: около 200 КВ.
  • Линк (URL) за насочване на банера (при необходимост).

Банери, подготвяни в издателството

  • Изисква се идеен проект на клиента; текстове; подходящ визуален материал (фотографии, графични файлове), фирмени и други знаци в EPS или висококачествен JPG/PNG формат.
  • Линк (URL) за насочване на банера (при необходимост).
  • Обемът на готовия за публикуване банер е около 200 KB.


ОТГОВОРНОСТИ И АВТОРСКИ ПРАВА

  • ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета и банери, видео рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици.
  • По поръчка на клиента, ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД може да изработва самостоятелно или да участва в изработването на рекламни проекти, в които участват произведения с чужди авторски права, чиято цел и предназначение е да бъдат публикувани и използвани в медийните канали на издателство ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД. Авторските права върху тези рекламни проекти принадлежат на съответните автори на произведението.

При изработката на рекламни проекти по поръчка на клиента, ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за предоставени от него изображения, аудио и видео файлове, текстове, снимки и дизайн, които са имплементирани в рекламните материали по негово указание, изработени са за или са притежание на последния, но не са негова интелектуална собственост.