ЗА НАС

ТИ ЕН МЕДИЯ ЕООД е българска информационна медия имаща за цел да се развива в няколко основни направления – транспорт, екология, технологии и популярна наука. Понастоящем в портфолиото на TN Media включва 2 уеб сайта.

Портфолио медийни продукти

  • vtt.bg – електронен портал за бизнес-автотранспортна техника в съответни направления: тежкотоварни и лекотоварни автомобили; автобуси; ремаркета и надстройки; строителна и логистична техника; логистика.
  • transbuildlift.com – електронен портал за техника изполваща се в строителния сектор; кариери; докове; летища; складови и логистични цели; комунални нужди.

    Бъдещи проекти
  • sustainabletransport.bg – електронен портал за новини в автомобилния, морския и въздушния транспорт, съпътстваща инфраструктура.
  • greentechnews.bg – електронна портал предоставящ новини свързани с технологии, техника и инициативи осигуряващи “Зеления преход” в различни отрасли на икономиката, енергетиката, транспорта и начина ни на живот.
  • dailytechnews.bg – електронна портал за новини свързани с техника, технологии, популярна наука в области като икономика, енергетика, транспорт, военнопромишлен комплекс, космос, здравеопазване и др. Още, новини от университетите по света реализиращи значими научни постижения.